វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស មានគោលបំណងសំខាន់ គឺកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញឯកទេស ដល់មន្ត្រីរាជការជំនាញ ដើម្បីឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កម្រិត ១

ជំនាញ​ទំនាក់ទំនង

Digital Communication

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃទីផ្សារឌីជីថល រួមមាន គុណសម្បត្តិ ដែនកំណត់ និងផែនការ
∙ ស្វែងយល់ពីជម្រើសគេហទំព័រផ្សេងៗ ប្រើពាក្យគន្លឹះ សមស្រប ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព ម៉ាស៊ីនស្វែងរក (SEO)
∙ ស្គាល់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗគ្នា ហើយរៀបចំ និងប្រើប្រាស់វេទិកាទូទៅ
∙ ស្វែងយល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជួយក្នុងការលើកកម្ពស់និងដឹកនាំ
∙ ប្រើសេវាកម្មគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីកំណត់ពេលចេញផ្សាយ និងរៀបចំការជូនដំណឹង
∙ ស្វែងយល់ពីជំរើសផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ទីផ្សារនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធរណេតរួមមានម៉ាស៊ីនស្វែងរក អ៊ីម៉ែល និង Mobile Marketing
∙ ស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មវិភាគដើម្បីតាមដាននិងកែលម្អយុទ្ធនាការ

មេរៀន ៖

∙ Digital Marketing Concepts
∙ Web Presence
∙ Social Media Setup
∙ Social Media Management
∙ Online Marketing and Advertising
∙ Analytics

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការប្រើប្រាស់រូបភាពឌីជីថល យល់ពីជម្រើសទ្រង់ទ្រាយក្រាហ្វិច និងការដាក់ពណ៌
∙ បើករូបភាពដែលមានស្រាប់; រក្សាទុករូបភាពនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយផ្សេងគ្នា; កំណត់ប្រភេទឯកសាររូបភាព
∙ ប្រើជម្រើសដែលមានស្រាប់ដូចជាការបង្ហាញរបារឧបករណ៍និងក្ដារលាយ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព
∙ ថតយកនិងរក្សាទុករូបភាព; ប្រើឧបករណ៍ជ្រើសរើស ផ្សេងៗ(Selection Tools) ធ្វើការលើរូបភាព
∙ បង្កើតនិងប្រើស្រទាប់; ធ្វើការជាមួយអត្ថបទ; ប្រើ Effect និង Filters ប្រើឧបករណ៍គំនូរនិងផាត់ពណ៌
∙ រៀបចំរូបភាពសម្រាប់បោះពុម្ពឬផ្សព្វផ្សាយ

មេរៀន ៖

∙ Imaging Concepts
∙ Image Capture
∙ Using the Application
∙ Working with Images
∙ Drawing and Painting

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ កំណត់គោលដៅទីផ្សារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អតាមអ៊ិនធឺរណែតទទួលបានជោគជ័យ
∙ បង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសាធារណៈការធ្វើជំនួញនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណេតរួមជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមួយនឹងមុខជំនួញទាំងអស់
∙ វិធីដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងអាជីវកម្ម
∙ កំណត់ទីផ្សារគោលដៅសម្រាប់វេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
∙ ប្រើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (ប្លុក បណ្តាញសង្គម គេហទំព័រ​ ប្រធានបទសំណួរនិងចម្លើយការចែករំលែករូបភាពនិងវីដេអូ)
∙ តាមដានវឌ្ឍនភាពក្នុងការសម្រេចគោលដៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

មេរៀន ៖

∙ Goals and Strategies
∙ Identifying Target Audiences
∙ Content Marketing
∙ Social Media Monitoring
∙ Social Media Marketing Plan

កម្រិត ២

ការគ្រប់គ្រង និងហិរញ្ញវត្ថុ

Finance and Management

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោង
∙ ប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគម្រោងដើម្បីបង្កើតគម្រោងថ្មី និងពិនិត្យគម្រោងចាស់ដែលកំពុងធ្វើ
∙ បង្កើតនិងកំណត់ពេលវេលាលើភារកិច្ច
∙ កំណត់ថ្លៃដើម បង្កើតនិងដាក់ធនធានទៅឱ្យភារកិច្ចនានា
∙ តាមដានចំនុចឧបសគ្គ និងកំណត់កាលវិភាគការងារឡើងវិញ
∙ រៀបចំនិងបោះពុម្ពលទ្ធផលរួមមានតារាងនិងរបាយការណ៍

មេរៀន ៖

∙ Project Management Tools
∙ Project Creation
∙ Tasks
∙ Resources and Costs
∙ Project Monitoring
∙ Prepare Outputs

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយកម្រិតខ្ពស់ដូចជា ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយតាមលក្ខខណ្ឌ និងលេខ តាមតម្រូវការ និងដោះស្រាយសន្លឹកកិច្ចការ
∙ ប្រើរូបមន្តទាក់ទងនឹងឡូជីខល ស្ថិតិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណិតវិទ្យា
∙ បង្កើតគំនូសតាងហើយដាក់ទម្រង់គំនូសតាងកម្រិតខ្ពស់
∙ ធ្វើការជាមួយតារាងនិងបញ្ជីដើម្បីវិភាគ ច្រោះ និងតម្រៀបទិន្នន័យ បង្កើតនិងប្រើសេណារីយ៉ូ
∙ ពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវ និងធ្វើសវនកម្មទិន្នន័យសៀវភៅបញ្ជី
∙ បង្កើនផលិតភាពដោយធ្វើការជាមួយជួរក្រឡាដែលមានឈ្មោះនិងម៉ាក្រូ
∙ ដាក់តំណភ្ជាប់ មុខងារបង្កប់ និងយកទិន្នន័យចូលតាមលក្ខណៈពិសេស
∙ ប្រៀបធៀបនិងដាក់សៀវភៅបញ្ជីបញ្ចូលគ្នា ដាក់មុខងារសុវត្ថិភាពលើឯកសារសៀវភៅបញ្ជី

មេរៀន ៖

∙ Formatting
∙ Formulas and Functions
∙ Charts
∙ Analysis
∙ Validating and Auditing
∙ Enhancing Productivity
∙ Collaborative Editing

កម្រិត ៣

ច្បាប់ទូរគមនាគមន៍

Telecom Law

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ បង្កើតកម្រងសំណួរបញ្ហា និងជម្រើសសម្រាប់សួរអំពីភាពញឹកញាប់តាមលក្ខណៈ បច្ចេកទេសជាក់ស្តែង សម្រាប់វាយតម្លៃលក្ខណៈទម្រង់ សំណួរជាក់លាក់និងវិធីសាស្រ្តសម្ភាសន៍ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារ​តាមការសន្ទនា
∙ យល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលទិន្ន័យផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យ និងរបៀបជ្រើសរើសចម្លើយ
∙ ស្វែងរកប្រភពទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់ការវិភាគ
∙ បង្កើតផែនការប្រមូលដែលសំយោគទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗសម្រាបើកម្មវិធីរបស់អ្នក

មេរៀន ៖

∙ Framework for Data Collection
∙ Determine Method of Data Collection
∙ Questionnaire Design for Social Surveys
∙ Sampling People, Networks and Records

កម្រិត ៤

វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ

Data Science

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកម្មវិធីបកស្រាយទិន្នន័យ
∙ ស្វែងយល់និងអនុវត្តគោលគំនិតវិភាគស្ថិតិសំខាន់ៗ
∙ សង្ខេបសំណុំទិន្នន័យដោយប្រើ Pivot Tables និង Pivot Charts
∙ ស្វែងយល់និងអនុវត្តបច្ចេកទេស Data Visualisation
∙ រចនានិងបង្កើតរូបភាពទិន្នន័យ
∙ ធ្វើការវិភាគទិន្ន័យដោយប្រើរូបភាព
∙ សិប្បកម្មធ្វើបទបង្ហាញនៃទិន្នន័យសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
∙ ប្រើចំណេះដឹងនៃការយល់ឃើញនិងការយល់ដឹងដើម្បីវាយតម្លៃជម្រើសនៃការរចនាដែលមើលឃើញ
∙ រចនានិងវាយតម្លៃក្ដារលាយពណ៌សម្រាប់ការមើលឃើញដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការយល់ឃើញ
∙ អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដូចជាការប្រមូលផ្តុំនិងការត្រង
∙ ប្រើកម្មវិធីង្កើតការមើលឃើញអន្តរកម្មសម្រាប់បណ្តាញ
∙ បង្កើតនិងចែករំលែករបាយការណ៍និងផ្ទាំងព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីមើលទិន្នន័យ (Data Visualisation Tool)

មេរៀន ៖

∙ Data Visualisation
∙ The Shapes of Data
∙ Common Visualization Idioms
∙ Using Color and Size in Visualization
∙ Interaction Techniques

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យក្នុងអាជីវកម្ម
∙ ស្វែងយល់និងអនុវត្តគោលគំនិតវិភាគស្ថិតិសំខាន់ៗ
∙ នាំចូលទិន្នន័យទៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីហើយរៀបចំវាសម្រាប់ការវិភាគដោយប្រើបច្ចេកទេសសម្អាត និងត្រងទិន្នន័យ
∙ អនុវត្តបច្ចេកទេសស្ថិតិពិពណ៌នារួមមាន Descriptive និង​ Inferential.
∙ ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីវាស់ស្ទង់លទ្ធផលនិងកែលម្អឱកាសសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម

មេរៀន ៖

∙ Concepts and Statistical Analysis
∙ Data Set Preparation
∙ Data Set Summarisation
∙ Dealing with Missing Data

កម្រិត ៥

ការរចនាគេហទំព័រ

Web Design

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតនិងពាក្យគន្លឹះ
∙ យល់ដឹងអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃ HTML; ប្រើស្លាកសម្គាល់ HTML ទូទៅដើម្បីកែប្រែប្លង់គេហទំព័រ
∙ ប្រើកម្មវិធីបង្កើតគេហទំព័រដើម្បីរចនានិងធ្វើទ្រង់ទ្រាយគេហទំព័រ ទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទ; រៀនប្រើ Hyperlink និង តារាង
∙ ស្គាល់និងប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយរូបភាពលើគេហទំព័រធម្មតា បង្កើតទម្រង់បែបបទ (Form)នៅក្នុងទំព័រគេហទំព័រ
∙ ស្វែងយល់និងប្រើ CSS
∙ រៀបចំទំព័រវេបសាយសម្រាប់តម្លើងលើ Web Server

មេរៀន ៖

∙ Web Concepts
∙ HTML
∙ Web Authoring
∙ Using Objects
∙ Styles
∙ Preparing Upload

កម្រិត ៦

ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខប្រព័ន្ធលើបណ្តាញ

Network Administration and Security

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

∙ ពន្យល់ពីការគំរាមកំហែងបណ្តាញបច្ចេកទេសកាត់បន្ថយនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធានាបណ្តាញ
∙ ទទួលបានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើរ៉ោតទ័រស៊ីស្កូ
∙ ទទួលបានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជាមួយAAA
∙ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជញ្ជាំងភ្លើងដើម្បីធានាបរិមាត្របណ្តាញ
∙ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាយភីអេសដើម្បីកាត់បន្ថយការវាយប្រហារលើបណ្តាញ
∙ រៀបរាប់ពីការពិចារណាអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ LAN និងអនុវត្តចំនុចចុងក្រោយនិងចំណុចសន្តិសុខស្រទាប់ទី ២
∙ ពិពណ៌នាវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការអនុវត្តការសម្ងាត់ទិន្នន័យនិងភាពសុចរិត
∙ អនុវត្តបណ្តាញឯកជននិម្មិតដែលមានសុវត្ថិភាពគិតពីតម្រូវការសន្តិសុខរបស់សហគ្រាសបង្កើតនិងអនុវត្តគោលនយោបាយសន្តិសុខគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
∙ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជញ្ជាំងភ្លើងដោយប្រើ AAA ដើម្បីធានាបរិវេណបណ្តាញ

មេរៀន ៖

∙ Modern Network Security Threats
∙ Securing Network Devices
∙ Authentication, Authorization and Accounting (Aaa)
∙ Implementing Firewall Technologies
∙ Implementing Intrusion Prevention
∙ Securing the Local Area Network
∙ Cryptography
∙ Implementing Virtual Private Networks
∙ Managing a Secure Network

កម្រិត ៧

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

Mobile App Development

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

កម្រិត ៨

ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ

Web Development

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖