វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តពោធិ៍សាត់

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ជូនដល់មន្ត្រីរាជការ នៅតាមមន្ទីរនានា នៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលមានរយៈពេល មួយសប្ដាហ៍ពេញ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងសំខាន់ផ្ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់មន្ត្រីការដើម្បីឆ្លើយតបនិងតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃ និងចូលរួមចំណែកជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០។

សិក្ខាមកាមដែលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងទទួលបានចំណេះដឹងដូចជា ៖

  1. មូលដ្ឋានអំពីកុំព្យូរទ័រ (ផ្នែកទន់ ផ្នែងរឹង ការគ្រប់គ្រងឯកសារ បណ្ដាញ សុវត្ថិភាពកុំព្យូរទ័រ)
  2. កម្មវិធីសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាល (កម្មវិធីអត្ថបទ បញ្ជីគណនេយ្យ និងការធ្វើបទបង្ហាញ)
  3. អក្ខរកម្មព័ត៌មាននិងទិន្នន័យ សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន
  4. និន្នាការបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល (ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល
    e-Society)
  5. ICT សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (ICT នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការសំរេចគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព និងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ និងការប្រើប្រាស់ ICT នាពេលអនាគត)

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ ដោយមានសិក្ខាចូលរួមសរុប ២៧ នាក់ ស្រី១១ នាក់ មកពីអង្គភាព មន្ទីរនានា​ចំនួន ១៦ ចំណុះឱ្យរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់។ ពីធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រ និងបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល បានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់ ឯកឧត្ដម ចេង ឡៃ  អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងលោក ហ៊ាន សំបឿន អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍  ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន(NIPTICT) តំណាង ឯកឧត្ដម សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT។