វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (DIGITAL SKILL ESSENTIAL) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តបាត់ដំបង

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ជូនដល់មន្ត្រីរាជការ នៅតាមមន្ទីរនានា នៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ដែលមានរយៈពេល មួយសប្ដាហ៍ពេញ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ដល់ ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងសំខាន់ផ្ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់មន្ត្រីការដើម្បីឆ្លើយតបនិងតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃ និងចូលរួមចំណែកជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០។

សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ អញ្ជើញមកពី ៨ មន្ទីរ អង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តបាត់ដំបង។ ក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្ដម យឹម សៀប អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្ដមអភិបាល នៃគណអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង និង លោក ហ៊ាន សំបឿន អនុប្រធានវិទ្យាស្ថាន តំណាង ឯកឧត្ដម សេង សុភាព ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិនីបទិក បានផ្ដល់ជាកិត្តិយស ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់ សិក្ខាកាមចំនួន ២៦នាក់ ស្រី ៧នាក់។