វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (DIGITAL SKILL ESSENTIAL) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ជូនដល់មន្ត្រីរាជការ នៅតាមមន្ទីរនានា នៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ដែលមានរយៈពេល មួយសប្ដាហ៍ពេញ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ មានគោលបំណងសំខាន់ផ្ដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់មន្ត្រីការដើម្បីឆ្លើយតបនិងតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃ និងចូលរួមចំណែកជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២០។

ឯកឧត្តម​​ លី​ សារី​ អភិបាលរងខេត្ត​ តំណាង ឯកឧត្តម​ អ៊ុំ​ រាត្រី​ អភិបាលខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ បានអញ្ជេីញជាអធិបតីភាព​ បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ ស្តីពី​ Digital Skill Essentail ដែលរៀបចំឡេីងដោយ​ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិប្រៃណីយ៍​ និងទូរគមនាគមន៍​ បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និងព័ត៌មាន​ សហការជាមួយ​មន្ទីរប្រៃណីយ៍​ និងទូរគមនាគមន៍​ខេត្ត​ ។ ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ លោក​ ចៅ​ វ៉ិត​ ប្រធានមន្ទីរប្រៃណីយ៍​ លោក​ បេ​ ចន្ត្រា​ ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ​នៃវិទ្យាស្ថានជាតិ(NIPTICT) រួមនឹងសិក្ខាកាមចំនួន ២៥ នាក់ ស្រី ០៩ នាក់ ធ្វេីឡេីងនៅមន្ទីរ​ប្រៃណីយ៍​ និងទូរគមនាគមន៍​ខេត្ត។