ចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រចាំបាច់

Computer Essentials

☛ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹង គ្រឿងកុំព្យូទ័រ និងសូហ្វវែរ
☛ ធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាមួយកុំព្យូទ័រលើតុ ដោយប្រើ Icons, Windows
☛ កែតម្រូវការកំណត់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ និងប្រើ លក្ខណៈជំនួយ ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
☛ បង្កើតឯកសារសាមញ្ញៗ ហើយបោះពុម្ពចេញមកក្រៅ
☛ ដឹងអំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រងឯកសារ រៀបចំឯកសារ និងកន្លែងរក្សា ឯកសារ ប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព
☛ ស្វែងយល់ពីការផ្ទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗ ហើយប្រើកម្មវិធី ដើម្បី បង្ហាប់ និងពន្លារឯកសារធំៗ
☛ ស្វែងយល់ពីបណ្តាញ និងជម្រើសតភ្ជាប់បណ្តាញ ដើម្បីអាច ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ
☛ ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារទិន្នន័យ និងឧបករណ៍ ប្រឆាំងនឹងមេរោគ និងសារៈសំខាន់ នៃការបម្រុងទុកទិន្នន័យ
☛ ស្វែងយល់បញ្ហាដែលទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបៃតង ភាពងាយស្រួល និងសុខភាពរបស់ អ្នកប្រើប្រាស់
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Computers and Devices

- ICT
- Hardware
- Software and Licensing

- ស្វែងយល់ពីប្រភេទផ្សេងគ្នានៃកុំព្យូទ័រ សមាសធាតុផ្សំ
- អជ្ញាប័ណ្ឌសូហ្វវែរ និងរបរៀបជ្រើរើសកុំព្យូទ័រយកមកប្រើ
- អោយសមស្របជាមួយតម្រូវការការងារ

2
Desktop, Icons, and Settings

- Desktops and Icons
- Using Windows
- Tools and Settings

- យល់ដឹងពី Screen, Desktop, Icons និង Windows
- ស្វែងយល់​ពីការប្រើប្រាស់ជំនួយក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

3
Outputs

- Working with Text
- Printing

- រៀនបើក បិទកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ បើក រក្សាទុក និងបិទឯកសារ
- ស្វែងយល់ពីរបៀបតំឡើង(ភ្ជាប់)ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភ​ និងរបៀបបោះ​ពុម្ភ ឯកសារ

4
File Management

- Introducing Files and Folders
- Organizing Files and Folders
- Storage and Compression

- យល់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធរក្សាថតឯកសារ និងឯកសារ
- សិក្សារពីរបៀបស្វែងរក ថតឯកសារ និងឯកសារ
- សិក្សាពីការលប់ឯកសារ និងការហៅមកវិញ
- អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្ហាប់ឯកសារ

5
Networks

- Network Concepts
- Network Access

- សិក្សាពីបណ្តាញរួមមាន Internet, Intranet, VPN, WWW, VoIP, E-mail, Internet Messaging, និង​ល្បឿនបញ្ជូនទិន្នន័យ
- ស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាInernet (ISP) និងបច្ចេកវិទ្យាប្រើដើម្បីភ្ជាប់គេហដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនតូចៗ និងក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំ ទៅនឹងInternet
- យល់ដឹងពីរបៀបភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ ជាមួយបណ្តាញឥតខ្សែ ដែលមានសុវត្ថិភាព

6
Security and Wellbeing

- Protecting Data and Devices
- Malware
- Health and Green IT

- ស្វែងយល់់ពីវិធីសាស្រ្តមូលដ្ឋានមួយចំនួនសម្រាប់ការពារ ​ឧបករណ៍ និងទិន្នន័យ អោយមានសុវត្ថិភាព ដូចជា ការប្រើប្រវែង លេខកូដសំងាត់ របៀបបង្កើតលេខកូដសំងាត់ និងរក្សាទុកលេខកូដសំងាត់ជាដើម។
- យល់ដឹងពី Vulnerability, viruses, spyware និង malwareមួយចំនួនទៀត។
- យល់ដឹងពីសុខមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួនពេលប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ (Health IT)
- ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ដោយសន្សំសំចៃថាមពល ការបោះចោល និងកែរច្នៃឡើងវិញនូវគ្រឿងបរិក្ខាដែលអាចកែច្នៃបាន (Green IT)