Cambodia ICT Volunteer

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា

ជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលតាមខេត្តនានា

ដល់មន្ត្រីរាជការ និងសិស្សានុសិស្សមូលដ្ឋាន

លើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

ចំណងមិត្តភាព

ចំណងមិត្តភាព

បង្កើនចំណងមិត្តភាពរវាង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​ និងយុវជនក្នុងមូលដ្ឋាន

ការស្រលាញ់ការសិក្សា

ការស្រលាញ់ការសិក្សា

ជម្រុញសិស្សានុសិស្ស និងយុវជនក្នុងមូលដ្ឋានឱ្យស្រលាញ់ការសិក្សា

ប្រសិទ្ធភាពការងារ

ប្រសិទ្ធភាពការងារ

លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋាន តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា

គម្លាតចំណេះដឹង

គម្លាតចំណេះដឹង

កាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

ការចែករំលែកព័ត៌មាន

ការចែករំលែកព័ត៌មាន

ជម្រុញការចែករំលែកព័ត៌មានផ្សេងៗ រវាងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍

ធនធានថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ធនធានថ្នាក់មូលដ្ឋាន

អភិវឌ្ឍធនធាន បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ថ្នាក់មូលដ្ឋាន

ប្រវត្តិកម្មវិធី

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា (Cambodia ICT Volunteer ហៅកាត់ថា CIV) ជាកម្មវិធីមួយដែលផ្តួចផ្តើម និងបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ដោយយវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (National Institute of Posts, Telecoms & ICT ហៅកាត់ថា NIPTICT) បន្ទាប់ពីមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារជាតិទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង (National Information Society Agency ហៅកាត់ថា NIA, Korea) និង សហព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (International Telecommunication Union ហៅកាត់ថា ITU) លើកម្មវិធីក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិ (International ICT Volunteers ហៅកាត់ថា IIV)

ស្ថិតិ

ទិន្នន័យ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ - ២០១៨ នៃ កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា

1837
ចំនួនសិក្ខាកាមសរុប

រួមបញ្ចូល ចំនួនមន្ត្រីរាជការ ចំនួនសិស្ស និងចំនួនប្រជាជន

65
ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា

16
ចំនួនទីតាំង

ឃុំដែលបានចុះធ្វើបេសកម្មប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មក​នេះ

ប្រអប់អំណោយ

ការបរិច្ចាគរបស់អ្នកនឹងជួយដល់និស្សិតនៅតាមជនបទនូវឱកាសការអប់រំអំពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

ការជ្រើសរើស

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ៗ ត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍ ដើម្បីវាស់ស្ទង់ពីចំនុចមួយចំនួនដូចជា៖ សមត្ថភាព ចំណេះដឹង របៀបធ្វើការជាក្រុម ការប្តេជ្ញាចិត្ត ឆន្ទៈ ជំនាញក្នុងការដោះស្រាយ សុខភាព និងកាយសម្បទា

ការបង្កើតក្រុម

សមាសភាពគណៈកម្មកាសម្ភាសន៍ចូលរូមមានដូចជា ប្រធានកម្មវិធី (ឬអ្នកតំណាង) អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី និងអតីតនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា។

និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនឹងត្រូវបានផ្គូរផ្គងជាក្រុម ដែលមានសមាជិកចំនួន៤នាក់ មានចំណេះដឹង និងសមត្ថភាពចំរុះចំបងទាំង៤ រួមទាំងជំនាញឯកទេស ដូចជា៖

  1. បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន
  2. គណិតវិទ្យា
  3. ភាសាអង់គ្លេស
  4. ជំនាញឯកទេស

កាលវិភាគ និងរយៈពេល

កម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា ត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល១ខែ ចាប់ពីកំឡុងសីហា និងខែកញ្ញា ដែលជាពេលវេលាវិស្សមកាលរបស់ប្អូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងសិស្សានុសិស្សនៅតាមមូលដ្ឋាន

ការផ្សព្វផ្សាយ មេសា
ការជ្រើសរើស ឧសភា
ការហ្វឹកហាត់ មិថុនា
ការចុះពិនិត្យទីតាំង កក្កដា
កម្មវិធីបើកវគ្គ សីហា
ការចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព សីហា
កម្មវិធីបិទវគ្គ កញ្ញា

ការហ្វឹកហាត់

អ្នកស្ម័គ្រ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា នឹងបានទទួកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្តោតលើកិច្ចការមួយចំនួនដូចជា

មេរៀន

មេរៀន

ការរៀបចំមេរៀន និងឯកសារ

ការបង្រៀន

ការបង្រៀន

វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន

ដំបូន្មាន

ដំបូន្មាន

បទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

របាយការណ៍

របាយការណ៍

ការធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

មូលដ្ឋាននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ឯកសារ

ឯកសារ

ការថតរូប និងវីដេអូ សម្រាប់ចងក្រងឯកសារ

សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់

បញ្ជីសំណួរនិងចម្លើយទាក់ទងនឹងកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា

ការចុះពិនិត្យទីតាំង

ក្រុមការងារអ្នកសម្របសម្រួលបានសហការជាមួយអាជ្ញាមូលដ្ឋានស្រុក/ឃុំ ដើម្បីចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងជាមុន ក៏ដូចជាការជូនដំណឹងជាមុនដល់មន្រ្តី នាយកសាលា និងសិស្សានុសិស្ស ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្រៀន និងការស្នាក់នៅរបស់និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកំឡុងពេលបេសកកម្ម ។ ក្នុងកំឡុងពេលស្ម័គ្រចិត្ត ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាណាលផ្ទាល់របស់អាជ្ញាមូលដ្ឋានស្រុក/ឃុំ ហើយអាជ្ញាមូលដ្ឋានស្រុក/ឃុំ មានតួនាទី និងភារកិច្ចធានាសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ។

ការចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព

នៅសប្តាហ៍ទីពីរ ក្រុមការងារអ្នកសម្របសម្រួល និងអាជ្ញធរមូលដ្ឋាន ចុះទៅ ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសកម្មភាព និងវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីកែលម្អរ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីបណ្តុះ
បណ្តាលឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល។

កម្រងរូបភាព

កម្រងរូបភាពកន្លងមក អ្នកស្ម័គ្រ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៥ - ២០១៩